Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Styrelse, zonansvariga mm

Medlemmar i styrelsen för samfällighetsföreningen Kärleksörten under verksamhetsåret 2024-2025

Per Nilson ledamot 1 år omval, mandat till 2025, ordförande

Oliver Johansson ledamot, mandat till 2025

Anders Rafting ledamot mandat till 2026, sekreterare och webbmaster

Per Olof Sundqvist ledamot mandat till 2026, trädgårdsfrågor

Carl-Magnus Nilsson ledamot 2 år omval, mandat till 2025

Helene Kindahl Bai, suppleant, mandat till 2026

Lars Hallberg, suppleant, mandat till 2025

Revisorer och revisorssuppleanter till och med årsmötet 2025

Ordinarie revisor Cathrine Samuelsson nyval 1 år

Ordinarie revisor Björn Johansson omval 1 år

Suppleant revisor Claes Ernow omval 1 år

Zonansvariga som även fungerar som kontaktpersoner och valnämnd

Nedanstående lista med personer är zonanvariga kontaktpersoner och ingår i samfällighetens valnämnd. Valnämndens uppgift är att till årsmötet föreslå kandidater till nya styrelsemedlemmar och nya revisorer när befintliga mandat löper ut. Valnämnden föreslår även arvoden för styrelse och revisorer.

Uppgiften som zonansvarig innebär även att i början av januari varje år samla in avläst värde på respektive vattenmätare noterat av fastighetsägarna själva i förtryckta listor som tillhandahålls av kassören. Ifyllda listor lämnas sedan till kassören för avräkning av den schablonmässiga och förskottsbetalda vattenförbrukningen mot verklig förbrukning.

OBS! Om nedanstående lista inte stämmer tas korrigerande uppgifter tacksamt emot via Kontakta oss på Startsidan.

Sammankallande till valnämnden är under verksamhetsåret 2024-25 zon 2.

Zon 1 Susanne Lyckeland AL10

Zon 2 Stefan Cedermark, AL 46

Zon 3 Katarina Cenner, AL 56

Zon 4 Rolf Röber, S 202

Zon 5 Gunilla Nilson, S 246

Zon 6 Tomas Ahlberg Larsson, S 240

Zon 7 Lena Engman, S 160

Zon 8 Hamid Jafarirad, S 144

Zon 9 Rikard Eriksson, L 180

Zon 10 Emil Lundin, L 162

Zon 11 Jan Olofsson, AL 42.

Zon 12 Cathrine Samuelsson, S 224

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.