Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Styrelse, zonansvariga mm

Under verksamhetsåret 2024-2025 ingår följande personer i styrelsen för Samfällighetsföreningen Kärleksörtens:

Per Nilson ledamot 1 år omval, mandat till 2025, ordförande

Oliver Johansson ledamot, mandat till 2025

Anders Rafting ledamot mandat till 2026, sekreterare och webbmaster

Deivid Lopes ledamot, mandat 2026

Per Olof Sundqvist suppleant mandat till 2026, trädgårdsfrågor

Magnus Nilsson ledamot 2 år omval, mandat till 2025

Helene Kindahl Bai, suppleant, mandat till 2026

Lars Hallberg, suppleant, mandat till 2025

Revisorer och revisorssuppleanter till och med årsmötet 2024

Ordinarie revisor Cathrine Samulesson, mandat tilll 2025

Ordinarie revisor Björn Johansson, mandat till 2025

Suppleant revisor Claes Ernow, mandat till 2025

Zonansvariga kontaktpersoner tillika valnämnd till årsmötet 2024

Nedanstående lista med personer är zonanvariga kontaktpersoner och ingår i samfällighetens valnämnd.

Valnämndens uppgift är att till årsmötet föreslå nya medlemmar i styrelsen och nya revisorer när deras mandat har löpt ut.

Valnämnden föreslår även arvoden för styrelse och revisorer.

OBS! Om nedanstående lista inte stämmer tas korrigerande uppgifter tacksamt emot via Kontakta oss på Startsidan.

Sammankallande till valnämnden är under verksamhetsåret 2024-25 zon 2.

Zon 1 Susanne Lyckeland AL10

Zon 2 Stefan Cedermark, AL 46

Zon 3 Katarina Cenner, AL 56

Zon 4 Rolf Röber, S 202

Zon 5 Gunilla Nilson, S 246

Zon 6 Tomas Ahlberg Larsson, S 240

Zon 7 Lena Engman, S 160

Zon 8 Keleta Selomon, S 148

Zon 9 Rikard Eriksson, L 180

Zon 10 Emil Lundin, L 162

Zon 11 Jan Olofsson, AL 42.

Zon 12 Cathrine Samuelsson, S 224

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.