Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Styrelse, zonansvariga mm

Under verksamhetsåret 2023-24 ingår följande personer i styrelsen för Samfällighetsföreningen Kärleksörtens:

Robert Zetterlind ledamot 1 år omval, mandat till 2024, ordförande

Joakim Mattsson ledamot mandat till 2024, kassör

Anders Rafting ledamot mandat till 2024, sekreterare och webbmaster

Göran Krusell ledamot 2 år omval, mandat till 2025, parkering, garage, trädgårdsförråd, vice ordförande

Per Olof Sundqvist suppleant mandat till 2024, trädgårdsfrågor

Magnus Nilsson ledamot 2 år omval, mandat till 2025

Oliver Johansson suppleant mandat till 2024

Anneli Hagling suppleant 2 år nyval, mandat till 2025

Revisorer och revisorssuppleanter till och med årsmötet 2024

Ordinarie revisor Per Nilsson omval 1 år

Ordinarie revisor Björn Johansson omval 1 år

Suppleant revisor Claes Ernow omval 1 år

Zonansvariga kontaktpersoner tillika valnämnd till årsmötet 2024

Nedanstående lista med personer är zonanvariga kontaktpersoner och ingår i samfällighetens valnämnd.

Valnämndens uppgift är att till årsmötet föreslå nya medlemmar i styrelsen och nya revisorer när deras mandat har löpt ut.

OBS! Om listan inte stämmer tas korrigerande uppgifter tacksamt emot via Kontakta oss på Startsidan.

Sammankallande till valnämnden är under verksamhetsåret 2023-24 zon 2.

Zon 1 Magnus Hillgren, AL 8

Zon 2 Stefan Cedermark, AL 46

Zon 3 Amy Hägne, AL 58 (från 2023)

Zon 4 Rolf Röber, S 202

Zon 5 Gunilla Nilson, S 246

Zon 6 Tomas Ahlberg Larsson, S 240

Zon 7 Lena Engman, S 160

Zon 8 Keleta Selomon, S 148

Zon 9 Rikard Eriksson, L 180

Zon 10 Emil Lundin, L 162

Zon 11 Jan Olofsson, AL 42.

Zon 12 Cathrine Samuelsson, S 224

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.