Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Styrelse, zonansvariga mm

Under verksamhetsåret 2022-23 består Samfälligheten Kärleksörtens styrelse av:

Robert Zetterlind, ordförande S210

Joakim Mattsson, kassör S244

Anders Rafting, sekreterare och webbansvarig S178

Göran Krusell, ledamot S190

Per Rockström, ledamot S216

Per Sundqvist, suppleant L170

Magnus Nilson, suppleant L168

Oliver Johansson, suippleant AL6

Revisorer och revisorssuppleanter:

Björn Johansson, revisor

Per Nilson, revisor

Claes Ernow, revisorsuppleant

Anneli Hagling, revisorssuppleant

Zonansvariga kontaktpersoner tillika valnämnd

Nedanstående lista med personer är zonanvariga kontaktpersoner och ingår i samfällighetens valnämnd.

Valnämndens uppgift är att till årsmötet föreslå nya medlemmar i styrelsen och nya revisorer när deras mandat har löpt ut.

OBS! Om listan inte stämmer tas korrigerande uppgifter tacksamt emot via Kontakta oss på Startsidan.

Sammankallande till valnämnden är under verksamhetsåret 2022-23 zon 2.

Zon 1 Magnus Hillgren, AL 8

Zon 2 Stefan Cedermark, AL 46

Zon 3 Amy Hägne, AL 58 (från 2023)

Zon 4 Rolf Röber, S 202

Zon 5 Gunilla Nilson, S 246

Zon 6 Tomas Ahlberg Larsson, S 240

Zon 7 Lena Engman, S 160

Zon 8 Keleta Selomon, S 148

Zon 9 Rikard Eriksson, L 180

Zon 10 Emil Lundin, L 162

Zon 11 Jan Olofsson, AL 42.

Zon 12 Cathrine Samuelsson, S 224

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.