Nyheter
Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Styrelse, revisorer, zonansvariga

Under verksamhetsåret 2018-19 består samfällighetens styrelse av:

Bo Rydberg, ordförande

Anders Rafting, sekreterare, webbansvarig

Joakim Mattsson, kassör

Robert Fischer

Göran Krusell, garage, förråd, parkering

Jens Östman

Per Rockström

Ina Laura Pieper

Styrelsemöten under verksamhetsåret 2018-2019 äger rum 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 27/11, 17/12, 28/1, 25/2.

Revisorer:Björn Johansson, revisor. Claes Ernow, revisorssuppleant. En revisorpost är vakant.

Har du frågar, synpunkter, etc. vänligen kontakta styrelsen via vår hemsida.

Zonansvariga kontaktpersoner tiilika valnämnd

Nedanstående lista med personer är zonanvariga kontaktpersoner och ingår i samfällighetens valnämnd.

Valnämndens uppgift är att till årsmötet föreslå nya medlemmar i styrelsen och nya revisorer när deras mandat har löpt ut.

OBS! Om listan inte stämmer tas korrigerande uppgifter tacksamt emot via Kontakta oss på Startsidan.

Zon 1 Gabriella Björnfot, AL2

Zon 2 Stefan Cedermark, AL46

Zon 3 Lisbeth Nynäs Söderström (?), AL76

Zon 4 AnnMarie Granlund, S214

Zon 5 Gunilla Nilson, S246

Zon 6 Tomas Ahlberg Larsson, S240

Zon 7 Lena Engman, S160

Zon 8 Keleta Salomon, S148

Zon 9 Richard Eriksson, L180

Zon 10 Emil Lundin, L162

Zon 11 Karin Ljungström, AL42

Zon 12 Cathrine Samuelsson, S224

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.