Nyheter

Klar majoritet på extrastämman 7 dec. var att införa ny infrastruktur för elbilsladdning i garagen.

Syftet med mötet som framgått av utsänd kallelse var att ge de boende i vår samfällighet information och möjlighet till omröstning samt därefter beslut om elbilsgruppens förslag ska genomföras eller inte. Den slutliga leverantören är efter utvärdering av elbilsgruppen ett system från företaget Eways med deras laddbox Easy Charge. Förslaget omfattar en nödvändig uppgradering av el-infrastrukturen i garagen för att möjliggöra installation av laddboxar för elektriskt laddbara fordon

Sappa Play ny tilläggstjänst

Från 1 juni -22 finns möjlighet till streaming via Sappa Play av hela vårt basutbud. Se utförlig handledning under flik Dokument/Sappa

Tillgång till streaming via Sappa Play startar

Från och med 1 juni -22 har vi möjlighet till streaming av vårt basutbud via Sappa Play - se handledning under flik Dokument

Ny tv-kanal ersätter två andra

Förändring i Sappas basutbud: Den 27/12 upphör Paramount och MTV. Samtidigt tillkommer en ny kanal i form av ATG Live.

Besiktning av lekplatser

2021-09-02: Besiktning av alla lekplatser i samfälligheten genomförd. Besiktningsprotokoll mm. finns under Dokument längst ned på första sidan.

Juli 2020: Kompostbehållare nu även vid Albert Landbergs gränd

Fler kompostbehållare - nu även vid Albert landbergs gränd. Stockholm Vatten har nu levererat behållare (v. 28 ) för kompost som står vid vändplanen på Albert Landbergs gränd

Ny statusrapport om elbilsladdning 2019-06-12.

Se rapporten under flik Dokument/Parkering-garage-elbilsladdning.

Mars 2019: Ny information om elbilsladdning

Under fliken Dokument/Parkering-garage-elbilsladdning finns två nya dokument som handlar om elbilsladdning.
Nyheter

Okt. 2018: Ny hemsida med Forum för boende i Kärleksörten

Från och med nov 2018 ser hemsidan ut så här. Förhoppningen är att den ska väcka intresse och att det ska vara enklare att hitta det Du söker. För tillgång till samfällighetens Forum krävs inloggning för att åstadkomma en tillförlitlig miljö att kommunicera i
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.