Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Anläggningsbeslut

Om anläggningsbeslut

Gemensamhetsanläggningar, t.ex. en samfällighet, inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning, en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, som anger den andel som varje fastighet skall betala. Andelstalen kan vara olika för utförande och drift. En fastighet kan genom anläggningslagen tvingas att delta i en GA eller att avstå mark för en GA.

Anläggningsbeslut 1

Anläggningsbeslut 1b

Anläggningsbeslut 2

Anläggningsbesked 3

Ursprungsakten vid bildandet av samfälligheten

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.