Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Aktuellt/Current events

13 september är det höstens städdag i vår samfällighet, då vi alla hjälps åt att göra vårt område lite snyggare och trivsammare.

25 aug 2020: Det förekommer att boende parkerar på ytor i samfälligheten som inte är avsedda för det, t.ex. vid stora lekplatsen med flaggstången och intill några andra mindre lekplatser. Ibland kör man in i området med bil utan att vare sig lasta i eller ur, vilket enligt ordningsregler och skyltning inte är tillåtet. Den som ignorerar förbudet riskerar hädanefter P-böter.

Det förekommer tyvärr också att bilar kör alldeles för fort i området där maxfart är 6 km/tim dvs. gånghastighet.

18 aug 2020: Klottring har inträffat på ett antal garagedörrar längs Sandviksvägen. Klottret bör tas bort så snart som möjligt av de drabbade själva. Lacknafta eller aceton lär fungera enligt de som provat.

Juli 2020: Under vårens städdag 2020 iordningställdes en plats för kompostbehållare för matavfall vid sopkassunen intill vändplanen vid Albert Landbergs gränd. Stockholm Vatten har nu levererat behållare (v.28 ) för kompost som står vid vändplanen på Albert Landbergs gränd.och första hämtning beräknas ske v. 29 (13 -20 juli). Papperspåsar för kompost, hållare för påsarna samt gummiskrapa finns i trädgårdsförrådet.

2020-06-29: Garageportexperten kommer till området kl. 8 för att laga garageportar som skadats vid inbrotten i maj.

Information i maj 2020: Höstens städdag kommer att äga rum 13 september alla medlemmar i Samfälligheten Kärleksörten hjälps åt att städa, måla och på andra sätt göra vårt område finare och trivsammare.

Maj 2020, garageportsproblem: Om det inte går att stänga garageporten ordentligt så att obehöriga kan rycka upp den trots att den är "stängd", kan följande göras:

1. För att porten ska låsas ordentligt, måste låskolvarna i vit nylon/plast som utgör själva låsmekanismen greppa tag i låshålen längst ned till vänster och höger. Om detta inte sker är låshålen troligen vridna inåt garaget efter lång tid av användning. Detta fixas genom att man vrider ut dessa till ursprungligt läge med hjälp av en kraftig skruvmejsel. Man bör också smörja låskolvarna med silikon eller vaselin.

3. Om porten inte sluter tätt mot karmen utan lämnar en glipa på ena eller andra sidan så att brytverktyg för inbrott kan införas, kan detta justeras:
Karmen är ställbar genom att lossa på de två nedersta bultarna med förlängd hylsnyckel 10 mm och flytta ut karmen mot mitten närmare porten. Detta försvårar inbrott betydligt.

4.Om ytterligare justering krävs: När garageporten är uppfälld finns möjligheten att justera längden på vänster och/eller höger stag vilka utgår från låsvredet. Detta kan enkelt göras med en hylsnyckel (10mm). Man lossar på skruven och justerar längden, dra åt skruven igen.

Detta finns även beskrivet under Forum som man loggar in till via sin epostadress. Se foruminlägg med tips om garageportsproblem.

Inbrotten fortsätter: också idag 13 maj har det upptäckts nytt garageinbrott och stöld av en motorsåg som vid 13-tiden återfanns i en sandlåda inom område.

Inbrott har fortsatt att äga rum i området. Nu gäller det garagelänga 7 och 8 längs Sandviksvägen som natten till 8 maj och natten till 9 maj utsattes för inbrott, skadegörelse och stölder.

2020-05-04 påminnelseinformation angående extra TV-box: Som redan meddelats den 6 april, kan en extra tv-box av den utdelade typen Dilog DCH-810 beställas av Sappa. Kostar 1095 kr inkl. moms. Man måste alltid ringa Sappa kundsupport 0774444744 och be att få boxen aktiverad. Det går inte att göra det själv via hemsidan. Detaljerad instruktion för installation finns nedan.

2 maj var det inbrott i ett garage vid Albert Landbergs gränd. Åverkan har skett på ett fordon och polisanmälan har gjorts av ägaren.

Söndag 26 april från 10.00 är det städdag då vi alla ska försöka hjälpas åt att göra vårt område lite snyggare.

Det är bara vi själva som bor i området som plockar skräp och sköter om våra gemensamma anläggningar såsom garage, lekplatser, parkeringsplatser, gångvägar, belysningsstolpar mm. Tingvalla har hand om skötsel av träd, buskar och gräsmattor.

Vi vill påminna om att försöka hålla tillräckligt avstånd från varandra enligt Folkhälsomyndighetens råd när vi jobbar med de åtgärdspunkter som vi meddelat i tidigare utskick.

Arbetsuppgifter som t.ex. målning kan göras av en person i taget med ev. avlösning så att någon annan kan fortsätta. Arbetsuppgifterna kan naturligtvis utföras enskilt på vilken annan dag som helst under våren.

Det är givetvis helt OK att avstå från gemensamt arbete på städdagen mot bakgrund av risken att bli smittad.

Korvgrillningen kommer att äga rum men med säkerhetsavstånd i kön. Personer som tillhör riskgrupp bör avstå.

April 2020: En av sopkassunerna vid Sandviksvägen är felanmäld och kommer att repareras inom kort. Felet yttrar sig i att kassunen inte går att sänka ned helt. Det går dock att använda sopnedkastet som vanligt.

2020-04-06, information angående extra TV-box: En extra box av den utdelade typen Dilog DCH-810 kostar 1095 kr och kan beställas av Sappa. Om en medlem i samfälligheten köper till valfritt kanalpaket och binder det på 12 eller 24 månader, får man en till box för 595 kr på 12 månaders bindningstid och 195 kr på 24 månaders bindningstid.

Den gamla boxen kan dock fortfarande användas då den för det mesta fungerar utan större problem.

I Coronatider 2020-03-17: Om du tillhör riskgrupp som inte bör gå ut och handla mat mm.: logga in till Forum i tråden I Coronatider och se kontaktuppgifter till personer som kan ställa upp. Om du vill hjälpa till, logga in i Forum och ange dina kontaktuppgifter i samma tråd.

Byte av TV-box mars 2020. TV-boxen som samtliga hushåll erhöll för ca 6 år sedan har visat sig ge problem med frusen bild mm. En modernare version har utvärderats av styrelsen som funnit den tillförlitlig. Sappa, som är vår leverantör av TV, har till oss erbjudit ett nytt avtal med ny TV-box och med samma kanalutbud som idag. Årsstämman 2020-03-19 beslutade att teckna nytt TV-avtal med tre års bindningstid till en kostnad av 95 kr /mån och fastighet inkl. ny box. Kostnaden kommer liksom idag att vara en del av samfällighetsavgiften. De nya boxarna kommer att levereras till Bo Rydberg, ordf. i föreningen, Sandviksvägen 220 i slutet av mars. Tanken är att varje zonansvarig där hämtar det antal som behövs och delar ut till de boende i sin zon. Ett email skickas till zonansvariga angående när detta ska ske. All hantering av boxarna bör ske med största hänsyn till att smitta av Corona inte inträffar t.ex. genom att överlämning sker utomhus i så hög grad som möjligt.

Instruktion för byte av box

  1. Koppla ur alla anslutningar från nuvarande box.
  2. Nya boxen: Skriv upp programkortets nummer som börjar med siffrorna ”002”. Du hittar dem på baksidan av kortet, under streckkoden.
  3. Skriv upp utrustningens CAM-ID som består av 11 siffror och börjar med två nollor. Boxens CAM-ID står på sidan av kartongen som boxen kom i eller på undersidan av boxen.
  4. Sätt i det medföljande plastkortet med chippet inåt, nedåt och vita sidan vänd mot botten av boxen så att den vita sidan av kortet kan ses från undersidan.
  5. Anslut alla sladdar, elsladden sist.
  6. Ha programkortets och utrustningens nummer tillhands när du aktiverar.
  7. Ring Sappa kundsupport 0774444744 och be att få boxen aktiverad.
  8. Sätt på boxen och TV:n
  9. Kanaler laddas automatiskt vilket tar någon minut.
  10. Klart. Den gamla boxen kan användas till en andra TV då den mestadels fungerar utan problem eller annars lämnas till återvinningen för elektronik.

OBS! Ett inbrott skedde i helgen 15-16 feb. på Albert Landbergs gränd. Tjuvarna bröt sig in via fönster på baksidan.
Varning för att de är i farten och vi bör alla hålla uppsikt. Troligen var de 2-3 personer enligt polisens fynd av spår utanför.
De tar smycken, pengar och ID-handlingar för att göra bedrägeri på nätet som den drabbade familjen redan har märkt av. Styrelsen ska se till att saknade skyltar för grannsamverkan åter sätts upp. Läs gärna informationen på hemsidan vid Intressanta webblänkar om förebyggande av och samverkan mot inbrott.

Sen den 27/1 fungerar belysningen i stolpar och på garage igen.

Det är sen 18 jan mörkt på flera platser i området beroende på ett elfel. Flera lyktstolpar och hela belysningen på garage nr 6 längs Sandviksvägen saknar ström. Det är inte glödlampor som behöver bytas utan felet beror på att en av tre faser inte fungerar. Elektriker beställd till måndag 27/1 för åtgärd.

Årsstämma för Samfälligheten Kärleksörten äger rum torsdag 19 mars 2020 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

Stockholm Vatten stängde av vattnet den 12 dec. 2019 för delar av västerort. Avstängningen berörde även Samfälligheten Kärleksörten och stora delar av Hässelby. Detta meddelades av Stockholm Vatten några dagar före via SMS och telefonsamtal till berörda aboinennenter. I de fall boende i samfälligheten Kärleksörten inte fick något meddelande, bör Stockholm Vatten kontaktas om orsaken. Om endast det gemensamma vattnet för vår samfällighet skulle behöva stängas av, kommer detta i god tid meddelas av styrelsen genom lapp i brevlådan, SMS och via hemsidan.

Höstens städdag ägde rum sön 20 okt. Se informationsblad under Dokument. Tyvärr kunde inte det tänkta målningsarbetet genomföras pga. regn. Nästa städdag kommer att förläggas på tid då chans till torrare väder föreligger.

2019-08-05: Återstående elskåp har undersökts med avseende på behov av renovering. De brister som fanns har åtgärdats förtjänstfullt av Per Sundqvist som är medlem i styrelsen för samfälligheten. Det återstår en del målningsarbeten för elskåpen vilket förslagsvis görs på höstens städdag. Korrekt röd och brun färg finns inhandlad.

2019-08-03: Femtio säckar skräp forslades bort i samband med rensningen av hängrännorna. Beklagligt nog verkar det som att vår entreprenör i ett par fall har glömt en och annan skräphög. Vi ska be dem komma tillbaka och ta med sig det sista.

2019, v.28-29: Samfälligheten har beställt rensning av hängrännorna. Arbetet kommer att utföras av Ternvalls Plåtslageri vecka 28-29. En ”man på taket” och eventuella stegljud på övervåningen kan alltså märkas. Det är naturligtvis en god ide att om möjligt borsta bort mossa på Ditt tak i förväg. Det beställda arbetet gäller ju bara själva hängrännorna,vilket innebär att ingen rensning sker av takpannorna.

2019-07-09: Felet med utomhusbelysning åtgärdat. Nu lyser åter lampor på garage och i lyktstolpar.

2019-07-03: Släckt utomhusbelysning nattetid. För närvarande finns ett fel i funktionen som tänder och släcker ljuset i belysningsstolpar och på garage. Styrelsen söker nu en elektriker för att åtgärda problemet.

Målning av parkeringsrutor utfördes måndagen 24 juni då alla bilar utom två var borta från parkeringen. Stort tack till alla för medverkan till en lyckad målning genom att ni flyttade på era bilar.

OBS! Målningen av parkeringsrutorna är inställd fred 14 juni och ons 19 juni.

Renovering av elskåp under sommaren-hösten 2019. Samtliga elskåp för elmätare och fastigheternas huvudsäkringar kommer att renoveras. Elskåpen, som sitter på vissa garagegavlar, kommer att förses med nya lås med en och samma nyckel till samtliga. Hittills har elskåpen på garaget närmast vändplanen vid Albert Landbergs gränd renoverats.

Söndagen den 28 april 2019 var det samfällighetens städdag i vår: Vi får tacka oss själva för att vi hjälptes åt att göra fint i området. Tack till de zonansvariga som tog reda på vad som behövde göras i den egna zonen. Allt vi hade på listan att göra hanns inte med men ändå en hel del, jättebra!

Samfällighetens årsmöte 2019: Årsmötet för 2019 ägde rum torsdagen 21 mars 2019 kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159 och samlade 22 medlemmar. Kallelse till årsmötet i pappersform skickades ut två veckor innan och finns nu också i digital format på vår hemsida under Dokument. På mötet togs beslut som påverkar alla i föreningen de nästkommande tolv månaderna bl.a. togs beslut om att pga. prishöjning på vatten höja vattenavgiften med 100 kr per kvartal och fastighet från 500 kr till 600 kr. Protokoll från årsmötet har delats ut i brevlådorna och finns även digitalt under "Dokument".

Verksamhetsbeskrivning: Nytt dokument - se flik Dokument.

Elbilsladdning: Utredning pauserad - se statusrapport under flik Dokument.

Biosopor/matavfall: Från och med 19 okt 2016 finns separata sopkärl för matrester. Sopkärlen som är bruna till färgen är placerade intill sopkassunerna. Påsar och påshållare finns att hämta i trädgårdsförrådet förrådet. Nyckel till förrådet kan tillhandahållas av zonansvarig kontaktperson eller av styrelsemedlem. Se flik Dokument för mer information.

In English

September 13 is the autumn Clean Day in our community, when we all help to make our area a little better and more comfortable.

25 Aug 2020: There are residents parking on areas in the community that are not intended for it, e.g. at the large playground with the flagpole and next to some other smaller playgrounds. Sometimes you drive into the area by car without either loading or disunloading, which according to rules of procedure and signage is not allowed. Anyone who ignores the ban will henceforth be liable to a parking ticket.

Unfortunately, cars also drive far too fast in the area where the maximum speed is 6 km/h i.e. walking speed.

July 2020:During the cleaning day spring 2020, a place for compost containers for food waste was prepared at the garbage dump next to the turntable at Albert Landberg's alley. Stockholm Vatten will soon deliver containers (v.28) and the first pick-up is expected to take place v. 29 (13 -20 July).

To make burglary in garage more difficult, all residents should adjust their garage doors according to the following tips. There are some steps you can do when locking/closing garage doors is not working properly:1. The locking holes in the bottom left and right are twisted inwards of the garage after a long period of use so that the locking pistons do not grasp the locking holes. This can be fixed by turning the locking holes out using a powerful screwdriver. Lubricate the pistons and all moving divides with silicone or vaseline. 2. To make burglary difficult considerably: If the door does not close tightly to the frame but leaves a gap on one side or the other so that break-in tools for burglary can be inserted, this can be remedied. This is done by loosening the two bottom bolts on the frame with an extended 10 mm socket wrench and moving the frame out towards the center closer to the door so that the gap disappears.

May 2020: Garage break-ins have continued to take place in the area. Now it is garages along Sandviksvägen, which on the night of May 8 and the night of 9 May was subjected to burglaries, vandalism and thefts.

Sunday April 26 from 10.00. Spring cleaning day in our cooperative association Kärleksörten. Everyone helps to make it as pleasant as possible to live here. Grilled sausage at 13 with reservation that it will be cancelled depending on Corona circumstances.

End of March 2020: Change of TV box . A more modern version has been evaluated by the board that found it reliable. Sappa, our TV provider, has offered us a new contract with a new TV box and with the same channel offering as today. The Annual General Meeting 2020-03-19 resolved to sign a new TV agreement with a three-year fixed term at a cost of SEK 95 /month and real estate incl. new box. As today, the cost will be part of the community fee. The new boxes will be delivered to Bo Rydberg, Chairman. sandviksvägen 220 at the end of March. The idea is that each zone manager in our community there picks up the number needed and distributes it to the residents in their zone. An email will be sent to zone managers about when this will happen. All handling of the boxes should be done with the utmost consideration that the infection of Corona does not occur e.g. by handing over outdoors as much as possible.

Thursday, March 19, 2020 in Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby: The Annual General Meeting for the Community Kärleksörten.

15-16 February 2020. Note! Burglary took place on this weekend at Albert Landberg's gränd. The thieves broke in via windows in the back.Warning that they are on the move and we should all be vigilant. Most likely, according to police finds, they were 2-3 persons based on tracks outside.They take jewelry, money and ID documents to do fraud online that the affected family has already noticed. Please read the information on the website at Interesting Web Links about prevention and collaboration against burglary.

Cleaning/Maintenance day during autumn 2019 will take place Sun Oct 20 with participation of all residentials in community Kärleksörten.

2019, week 28-29: The council has ordered cleaning of gutters. The work will be carried out by Ternvalls Plåtslageri. A "man on the roof" and any noise in the upper floor can therefore be remarked. It is, of course, a good idea to brush off moss on your roof in advance if possible. The ordered work only applies to the gutters, which means that no cleaning is done of the roof tiles.

2019-07-09: The previous error with outdoor lighting is fixed. Lights are now lit in garages and in lamp posts at the dark part of the day.

Repainting of parking squares was performed Monday June 24. Thanks a lot for keeping your cars away from the parking lots.

Cleaning/Maintenance day during spring 2019 for all residentials in community Kärleksörten: Took place Sunday April 28.

Annual general meeting: The annual meeting for 2019 took place on Thursday 21 March 2019, at 19.00 in Folkets Hus, Riddersviksvägen 159. Notice from the meeting was sent out two weeks before and is now available also in digital format on our website at "Dokument". Decisions were made at the meeting that affect everyone in the joint association for the next twelve months, inter alia the fee for water has been increased with 100 SEK per quarter and household to 600 SEK. Minutes of the meeting has been put in the mailboxes and can also be retrieved digitally under "Dokument"..

Business description: New document - see the menu on the home page Verksamhetsbeskrivning - so far in Swedish only.

Electric car charging: An investigation is ongoing - see Documents for more information.

Biological waste/food waste: As of Oct 19, 2016, see separate bins for food scraps. The containers that are brown in color are placed next to the wastebins. Bags and bag holders are available in the garden supply store. Key to the storage room can be provided by zone responsible contact person or by member of the board. See Documents for more information.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.