Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till vår webbplats!

15 jan 2021 kl. 17.01: Avbrott i internet, tv och bredbandstelefoni pga. strömavbrott hos Ellevio. Detta påverkar vår internetleverantör Stockholm stadsnät och därmed vår tv-leverantör Sappa. Uppdatering: Åtgärdat 17.53

15 jan 2021: Förvarning från vår internetleverantör Stockholms Stadsnät om underhållsarbete i Kärleksörtens bredbands-/internetförbindelse

Vi vill informera om ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse (som vi hyr av operatören Stokab) som kommer att påverka ert bredband och anslutning till internet.. Underhållsarbetet kommer att utföras 09.00-11.00 den 28 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen av bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv. Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar, Anette Chahin Stockholms Stadsnät.

11 jan 2021: Vår tv-leverantör Sappa har driftstörning som påverkar SVT1, SVT2 och TV4 sen kl. 08.19. Drifttekniker felsöker. Uppdatering Åtgärdat ca. kl.12.15.

4 jan 2021: Förvarning från vår internetleverantör Stockholms Stadsnät om underhållsarbete i Kärleksörtens bredbands-/internetförbindelse

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka bredband/internet. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen av internet/bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv. Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänliga hälsningar, Anette Chahin Stockholms Stadsnät

24 dec 2020: Avbrott i nätet

Driftstörningen i vår internetoperatörs (Stockholms Stadsnät) bredbandsnät som bland andra drabbade vår samfällighet på julaftonskvällen, orsakade avbrott i tv, internet och IP-telefoni. Orsaken till driftsavbrottet var en fiberskada i anslutande operatörs (Skanova) nät i Spånga. Ågärdades 25/12 00:14.

Årets höststäddag var mycket lyckad i fint väder och de flesta uppgifter som planerats utfördes, bland annat en hel del renovering av garagefasader, målning och staketlagning. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla ni som deltog i arbete under städdagen.

13 september: Höstens städdag i vår samfällighet, då vi alla hjälps åt att göra vårt område lite snyggare och trivsammare. Start kl. 10. Korvgrillning klockan 13. Städuppgifter inritade i zonkarta för höststäddag 2020 återfinns under Dokument i menyn.

25 aug 2020: Det förekommer att boende parkerar på ytor i samfälligheten som inte är avsedda för det, t.ex. vid stora lekplatsen med flaggstången och intill några andra mindre lekplatser. Ibland kör man in i området med bil utan att vare sig lasta i eller ur, vilket enligt ordningsregler och skyltning inte är tillåtet. Den som ignorerar förbudet riskerar hädanefter P-böter.

Det förekommer tyvärr också att bilar kör för fort inom samfällighetens området som enligt skyltning vid infart till området är ett s.k Gångfartsområde med maxfart 5 km/tim.

24 aug: Påminnelse om höstens städdag i Kärleksörten som äger rum redan söndag 13 sept bl.a. för att vi ska kunna måla i lämplig utetemperatur.

24 aug: Klottring har inträffat på ett antal garagedörrar längs Sandviksvägen. Klottret bör tas bort så snart som möjligt av de drabbade själva. Lacknafta eller aceton lär fungera enligt de som provat.

17 aug: En stor röd bag har upphittats. Är det någon i samfälligheten som äger denna bag? Bagen lämnad till polisens som hittegods.

Fler kompostbehållare - nu även vid Albert landbergs gränd. Stockholm Vatten har nu levererat behållare (v.28 ) för kompost som står vid vändplanen på Albert Landbergs gränd och första hämtning beräknas ske v. 29 (13 -20 juli). Papperspåsar för kompost, hållare för påsarna samt gummiskrapor finns i trädgårdsförrådet.

För att få information om Kärleksörtens samfällighet och för att du ska kunna skicka email till styrelsen ber vi dig som boende meddela en epostadress, ett mobilnummer samt din gatuadress i meddelandefältet till webbadministratören genom att välja "Kontakta oss" på Startsidan. Att registrera ett mobiltelefonnummer är nödvändigt för att kunna få viktiga meddelande via SMS t.ex. om planerat strömavbrott, störning i samfällighetens vattenförsörjning etc.

Kärleksörtens webbplats är tänkt att vara en lättillgänglig informations- och kommunikationskanal för föreningens medlemmar. Varje medlem i samfälligheten bör ha en registrerad epostadress för att få nyhetsbrev och för att kunna logga in för att använda samfällighetens Forum, vilket görs med epostadress som användar-id. Vid första inloggningen eller om du glömt lösenordet, väljs "Kan du inte logga in". Följ sen anvisningen för att välja lösenord. Registrering av epostadress kan göras via "Kontakta oss" på Startsidan. Om du fick en kallelse via epost till städdagen våren 2020 har du redan en fungerande e-postadress registrerad.

The most basic information on this website is translated into English.

This website is intended to be an easily accessible information and communication channel for the members of our joint ownership association "Samfälligheten Kärleksörten". Each property should have a registered email address, which gives you possibility to get newletters and to log in for acces to Forum.

Also each property ought to have a registered mobile phone number for receiving important SMS to get urgent messages for example on planned outage, loss of fresh water etc. Via "Kontakta oss" on Start page, we ask you to send your email address, your cell phone number and street address in the message field to the web admin.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.