Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till Kärleksörtens webbplats.

Hemsidan uppdaterad 2020-07-18

Fler kompostbehållare - nu även vid Albert landbergs gränd. Stockholm Vatten har nu levererat behållare (v.28 ) för kompost som står vid vändplanen på Albert Landbergs gränd och första hämtning beräknas ske v. 29 (13 -20 juli). Papperspåsar för kompost, hållare för påsarna samt gummiskrapor finns i trädgårdsförrådet.

För att få information om Kärleksörtens samfällighet och för att du ska kunna skicka email till styrelsen ber vi dig som boende meddela en epostadress, ett mobilnummer samt din gatuadress i meddelandefältet till webbadministratören genom att välja "Kontakta oss" på Startsidan. Att registrera ett mobiltelefonnummer är nödvändigt för att kunna få viktiga meddelande via SMS t.ex. om planerat strömavbrott, störning i samfällighetens vattenförsörjning etc.

Kärleksörtens webbplats är tänkt att vara en lättillgänglig informations- och kommunikationskanal för föreningens medlemmar. Varje medlem i samfälligheten bör ha en registrerad epostadress för att få nyhetsbrev och för att kunna logga in för att använda samfällighetens Forum, vilket görs med epostadress som användar-id. Vid första inloggningen eller om du glömt lösenordet, väljs "Kan du inte logga in". Följ sen anvisningen för att välja lösenord. Registrering av epostadress kan göras via "Kontakta oss" på Startsidan. Om du fick en kallelse via epost till städdagen våren 2020 har du redan en fungerande e-postadress registrerad.

The most basic information on this website is translated into English.

This website is intended to be an easily accessible information and communication channel for the members of our joint ownership association "Samfälligheten Kärleksörten". Each property should have a registered email address, which gives you possibility to get newletters and to log in for acces to Forum.

Also each property ought to have a registered mobile phone number for receiving important SMS to get urgent messages for example on planned outage, loss of fresh water etc. Via "Kontakta oss" on Start page, we ask you to send your email address, your cell phone number and street address in the message field to the web admin.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.