Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till Samfälligheten Kärleksörtens hemsida

2024-04-23: Angående routerinstallationen: För tillgång till ditt hus när du inte är hemma kan nycklar lämnas till installatörerna utanför Albert Landbergs gränd 78 ca. 7.45.

Här är en länk till en Bredbandsguide som är en manual på svenska till den nya routern som installeras under denna vecka. Finns även under Dokument här till vänster på hemsidan.

2024-04-18: För att undvika böter på bilar är det en god idé att meddela styrelsen med en lapp i bilrutan eller via kontaktfunktionen på hemsidan att en bil kommer att stå/står i vårt område vars ägare inte bor i samfälligheten. Problemet är att vi omöjligen kan veta att ägaren till en okänd bil är gäst eller besökare hos en boende i samfälligheten om inte detta anmälts på något sätt.

För att minska risken att otillåten parkering sker har vi tagit bort de stora blå P-skyltarna och tilläggsskyltarna med text ”Boende och deras gäster” vid infarterna och ersatt dem med ”Privat parkering Samfälligheten Kärleksörten”. Gäster och besökande hantverkare får givetvis parkera fortfarande. Vi försöker hela tiden att bevaka otillåten parkering eftersom det är ont om platser i vårt område.

2024-04-08: Stockholms Stadsnät/Bredband2 kommer att under vecka 17 dvs. 22–26 april 2024 byta ut Inteno-routrarna till en modernare modell. Det innebär att den gamla Inteno-routern ersätts med tjänstedelaren Genexis Twist-Router som har samma funktioner som idag med tillägget att den även stöder 5 gHz wifi och har standarden 802.11ax även kallad wifi 6. Årsstämman 14 mars 2024 godkände att varje fastighetsägare under 2024 kan debiteras 2295 kr för genomförande av ovanstående byte av tjänstedelare/router. Moms och installationsarbetet ingår i priset. Fakturering kommer att ske med förfallodatum 31 maj 2024.

Eftersom vi har ett eget fibernät i vårt område behöver en installatör ha tillträde till varje fastighet för att utföra arbetet. Installatörerna kommer att avisera alla fastigheter om bytet med en lapp i brevlådan cirka en vecka innan det är dags. På avin kommer det datum som du behöver vara hemma att vara angivet. Observera att endast ett installationstillfälle ingår i priset och att alla byten kommer att debiteras. I det fall man missar den aviserade dagen måste du ändå betala för den nya routern. Sen tillkommer en kostnad för fastighetsägaren för att installatören ska komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

2024-03-19: Vårens städdag äger rum LÖRDAGEN den 20 april. Med anledning av att containrarna snabbt fyllts på från olika håll då de stått tillgängliga hela lördagen innan städdag, har vi beslutat att städdagen flyttas från söndagar till att i stället äga rum på lördagar.

Vidare bestämdes att containrar fram till kl. 16 på lördagen uteslutande får användas till trädgårdsavfall från samfällighetens gemensamma ytor. Efter kl. 16 får de användas till privat trädgårdsavfall från fastigheter i vår samfällighet. Städdag våren 2024 bestämdes till lördagen den 20 april med rundvandring för zonansvariga och styrelsen söndagen den 14 april för att ta reda på och notera vad som behöver stå på kallelsens Att-göra-lista. som delas ut i brevlådorna inför den 20 april. p

Se information om städdagar på https://karleksorten.org/admin/documents.php?handledir=4452

2024-03-02: Operatören Bredband2 har förvärvat vår internetleverantör Stockholms Stadsnät i februari 2024. Bredband2 är Sveriges tredje största leverantör av bredband via fiber med närmare en halv miljon kunder. Tjänster, priser, avtal och villkor gäller precis som digare. Det fysiska nätet som våra tjänster levereras i förblir oförändrat. Vid omförhandling av avtal som löper ut, kommer det nya avtalet att skrivas med Bredband2 som motpart. För närvarande gäller samma tider och kontaktuppgifter till kundservice som tidigare dvs. Stockholms Stadsnät telefon: 08-501 220 10, e-post: kundtjanst@stosn.se.

2024-03-01: Priset på el vid laddboxen är från 1 mars -24 och tills vidare 2.50 kr/kWh.

Annat meddelande: Trist att behöva meddela att inbrott i garage 6 vid Sandviksvägen har inträffat i veckan där sommardäck försvunnit och bensin stulits från parkerad bil. Att ha bilen inne i garaget försvårar bränslestöld. Däcken bör låsas fast eller förvaras på däckshotell som kostar en del men kanske är värt pengarna.

2024-02-25: Årsstämma i samfällighetsföreningen Kärleksörten äger rum 14 mars kl. 19 i Folket Hus, Riddersviksvägen 116. Särskild kallelse kommer. OBS! Årsredovisning, budget och motioner finns på hemsidan under flik Dokument/Årsstämma 2024 samt i ett antal tryckta exemplar i möteslokalen och ett ex. i trädgårdsförrådet. Det är angeläget att vara med på årsstämman – höjda avgifter, elbilsladdning och motioner angående parkering och skyltning kommer att diskuteras.

Nya styrelsemedlemmar sökes – anmäl ditt intresse till styrelsen att få bidra med en insats ett eller två år. Arvode erhålls!

2024-02-21: VARNING x2: I lördags blev en bil stulen i vårt område. Nyckeln förvarades i kapprummet innanför ytterdörren. Tillvägagångssättet var med all sannolikhet följande: Tjuvarna läste av nyckelns signal från utsidan av ytterdörren och kunde sen använda den för att öppna bilen, starta och köra iväg. Tips från polisen:förvara nyckeln i en plåtlåda eller på annat sätt som blockerar signalen. Tyvärr går det inte enkelt att stänga av nyckelns signal. Att ha bilen i garaget försvårar en del i alla fall.

Dessutom skedde ett inbrott i ett garage någon gång i början på denna vecka. Förvara inget stöldbegärligt i garagen - de är inte inbrottssäkra.

2024-01-22: Vi kan nu summera resultatet av projektet som realiserade systemet för laddning av elfordon i samfälligheten Kärleksörten. Trots periodvis bitande kyla och en del sjukdagar bland installatörerna, lyckades den ursprungliga tidplanen hållas! För er som funderar på att skaffa laddbox om några månader finns möjlighet till visst bidrag från Naturvårdsverket efter ansökan och samlar man ihop några stycken blir installationskostnaden lägre för var och en.

2024-01-16: Installationen är klar i garagelänga nr 1 (Albert Landbergs gränd 2-18) och driftprov har genomförts. Garagen kan användas som vanligt och de som har laddbox kan börja ladda. Se menyval Elbilsladdning på hemsidan för instruktion. Systemet är nu färdiginstallerat i hela Kärleksörten. Projektet har trots några riktigt kylslagna veckor hållit tidplanen som från början hade satt 16 jan -24 som färdigtidpunkt!

2024-01-12: Eftersom installationen av laddsystemet för elfordon inte är klar förrän i slutet av januari, kommer återbetalning av depositionen för laddsystemet ske i samband med debiteringen som ska betalas 30 april då även den schablonmässigt uttagna vattenavgiften justeras mot avläst verkligt värde från vattenmätarna i varje fastighet.

2024-01-09: Garagelängorna 2,3,4 och 11 är nu testade och driftsatta. De kan därför tas i bruk av användarna. Instruktion för att komma igång med laddning finns under menyval Elbilsladdning.

2024-01-08: Som tidigare meddelats, planeras installation inledas ti 9 jan -24 av elbilsladdningssystem i garagelänga nr1, Albert Landbergs gränd 2-18. Garagen ska vara tömda enligt anvisning och olåsta vardagar 8-16 utan att någon bil är parkerad i garaget. Då driftsättning ska göras samma dag för garagelängorna 2,3,4 och 11 kan starten fördröjas till eftermiddag alternativt til dagen efter den 10 jan.

2024-01-07: Garagelänga 2, 3, 4 och 11 testas och driftsätts den 9/1. Viktigt att inga bilar står och hindrar så att garagedörrar kan öppnas.

2023-12-27: v.1 torsdag 4 jan börjar installation av ladd-system i garagelänga 4 och 11 som ligger vid infarten från Blomodlarvägen. v. 2, ti 9 jan: Preliminärt datum för Installation i garage 1 vid Albert Landbergs gränd 2-18.

2023-12-25: v.52 onsdag 27 dec – fre 29 dec: Installation i garagelänga 3 och 2 vid vändplan Albert Landbergs gränd. Sluttest och driftprov.

2023-12-22: Om någon just nu på fredagsförmiddagen har fungerande tv och ip-telefoni men inte wifi och trådbundet ethernet: gör ett kort strömavbrott på routern dvs. burken som det står Inteno på så kommer det att fungera igen.

2023-12-21: Installation av ladd-system börjar preliminärt i garagelängorna 3 och 2 (vid vändplan Albert Landbergs gränd) onsdag 27 dec.

2023-12-21: Strömmen för vår utrustningen som hanterar internetanslutningen är bruten till lunch på grund av installation av laddsystem i det garage där fiberväxeln finns.. Tills dess kan man använda sin mobiltelefon som koppling till nätet: i inställningar välj att telefonen ska vara en mobil hotspot.

2023-12-19: Installationen börjar på torsdag 21/12 i garagelänga 9 och 10 försenat ytterligare en dag pga sjukdom.

2023-12-18: Idag fortsätter installationen i garage 8 som blivit försenad två dagar pga sjukdom. Färdigställs med driftsprov troligen imorgon tisdag. På onsdag börjar installationen i garage 9 och 10 vid Loviselundsvägen.

2023-12-11: Installation av laddsystemet pågår alltjämt i garage 7 och 8. Installationen i garagelänga 7 är nu färdig så garagen kan användas igen. Laddboxarna el-ansluts och driftsätts tillsammans med laddboxarna i garage 8, vilket dröjer ungefär en vecka.Olåsta garageportar gäller fortfarande för garagelänga 8 och ingen bil får vara parkerad i garaget.

2023-12-08: Installationen av laddsystemet fortgår enligt plan. I garage 5 och 6 (längs Sandviksvägen) har de som har elbil börjat ladda. Efter inspektion av Elbilsgruppen att städning utförts pågår nu installationsarbetet i garage 7 och 8 (längs Sandviksvägen). Personer som använder övriga garage kommer att kontaktas för att se till att garagen städats enligt anvisning. Påminnelselapp kommer att läggas i brevlådorna om kommande installationer. Grävning kommer inom kort att utföras mellan garage 2 och 3 vid vändplan Albert Landbergs gränd.

2023-11-30: Inspektion av garage 7 och 8 utförs idag av elbilsgruppen för att se om garageplatserna tömts enligt anvisning. Om så har skett får berörda fastighetsägare nästa gång reducerad samfällighetsavgift med 1000 kr vilket tidigare inbetalts som deposition. Installationen i dessa garage börjar på måndag 4 dec enligt utskickat mejl.

2023-11-29: Installationen av infrastrukturen för elbilsladdning testad och klar att användas för laddning i garage 5 och 6 som ligger längs Sandviksvägen.

2023-11-27: Strömlöst tillfälligt ikväll i garage 5 och 6 utmed Sandviksvägen på grund av elarbeten.

2023-11-27: Laddning av elfordon i Kärleksörten
Nedan följer en beskrivning över hur det fungerar.

1. Beställ ett laddkort från eways.se https://my.eways.se/ordercard
2. Ange koden Kärleksört1 vid beställning.
5. Eways (som är leverantör av systemet) skickar ut ett digitalt månadskvitto via mail och drar totalbeloppet för vilket du laddat från det kort du registrerat.
3. Som betalningsmedel kopplat till laddkortet kan du välja Visa, Mastercard eller American Express.
4. Priset för laddning i Kärleksörtens samfällighet inklusive moms en rörlig avgift per kWh där elskatt mm läggs till ett snittpris per månad. Prisändringar meddelas av Kärleksörtens samfällighets styrelse via mejl och här på hemsidan. Dessutom utgår en fast avgift på 59 kr/månad som börjar debiteras efter 12 månader.

5. Det är endast det beställda laddkortet från Eways som fungerar i Kärleksörten men det fungerar även på de flesta publika laddningsstationer som Eways sköter ute i landet.

6. På övriga laddplatser kan man använda sitt vanliga betal/kreditkort.

2023-11-26: Elbilsladdningsprojektet. När installation pågår i garagen går det bra att parkera i garagen på helger och vardagar efter kl. 16 fram till kl. 8 på morgonen:.

Här följer en preliminär tidplan för hela projektet som kan till vissa delar ändras.Exakt starttid av installation för varje garagelänga meddelas dem som berörs.

v.47, må 20 nov: Start av installationsprojektet. Grävning mellan garage 5 och 6 samt mellan garage 7–8 utmed Sandviksv. Kabeldragning i garage 6 och 5 samt uppsättning av laddboxar. Fortsatt grävning under veckan på ytterligare ett par ställen. Driftsättning garage 5 och 6 tor 30 nov vilket innebär att systemet tas i drift efter olika tester.

v.48 fre 1 dec: Installation i garage 7 och 8 som ligger utmed Sandviksvägen.

v.49 mån 4–fre 8 dec: Fortsatt installation i garage 7 och 8.

v.50 mån 11 – fre 15 dec: Fortsatt installation i garage 7 och 8. Driftsättning fre 15 dec.

v.51 mån 18 dec – fre 22 dec: Installation i garage 9 och 10 vid infarten från Loviselundsv. Driftsättning fre 22 dec.

v.52 ons 27 dec – fre 29 dec: Installation i garage 4 och 11 vid infart från Blomodlarv. och 2 och 3 vid vändplan Albert Landbergs gränd.

v. 1 tis 2 jan – to 8 jan: Fortsatt installation garage 2, 3, 4 och 11. Driftsättning tis 9 jan -24. I vilken ordning detta sker får vi veta senare.

v. 1, ons 10 jan: Installation i garage 1 vid Albert Landbergs gränd 2-18.

v. 2 mån 8 jan – tor 11 jan: Fortsatt installation garage 1 och. Driftsättning tis 16 jan. Installations- och driftsättningsdelen i projektet klart för alla garage i samfälligheten.

2023-11-21: Igår inleddes installationsarbetet av kabel och laddboxar av vår leverantör av elbilsladdningssystem Eways. Arbetet börjar i garage 5,6,7 och 8 längs Sandviksvägen där det har grävts mellan garage 5 och 6 och mellan garage 7 och 8 för att anlägga ny kabel så att tillräcklig kapacitet för förmedling av ström uppnås. I garage 6 har man satt upp kabel och börjat installera laddboxar och samma sak sker nu i garage 5. Arbete går hittills enligt plan. Från den 30 nov fortsätter installationen i garage 7 och 8. Viktigt att garagen är tömda enligt anvisning och olåsta från installationsdagens datum vilket meddelas per utskick i brevlådor och per email för varje garagelänga.

2023-11-19: Inspektion av garage 5 och 6 utförs idag av elbilsgruppen för att se om garageplatserna tömts enligt anvisning. Om så har skett får berörda fastighetsägare nästa gång reducerad samfällighetsavgift med 1000 kr vilket tidigare inbetalts som deposition.

2023-11-15: Vår leverantör av elbilsladdningsystem Eways kommer att påbörja installation i garagelänga 5 och 6 inkluderande grävning för ny kabel på måndag morgon 20 nov.

OBS! Ingen bil får parkeras i garaget eller så nära att öppning av porten hindras.

Garageportar ska lämnas upplåsta (då behöver inga nycklar samlas in).

Städningen av garagen ska vara avslutad senast söndag 19 nov.

2023-11-08: Eways kommer att påbörja installation av ladd-system 2023-11-20 i garage 5 och 6 som ligger utmed Sandviksvägen. Berörda informeras i god tid innan installationen påbörjas. Den lapp som delas ut till de garagenyttjare som är aktuella för installation, har en baksida som mest är avsedd för Elbilsgruppens noteringar om att garage städats och att laddbox installerats på rätt plats.

För att underlätta installationen behöver garageplatserna städas enligt följande: Städning innebär att allt löst skall tas bort från tak till golv inklusive monterade hyllor och skåp, dessutom helt fritt till minst 2 m från bakre vägg. Samma städning gäller för alla, även för de som inte beställt en ladd-box. Privata elinstallationer ska tas bort. Det gäller även om dessa är installerade av tidigare fastighetsägare.

Om någon är i behov av hjälp med sin städning så kan väl några grannar hjälpa till. Ingen bil får parkeras i garaget eller så nära att öppning av porten hindras. Varje bilägare ansvarar för parkering av eget fordon. Alla portar ska lämnas upplåsta (då behöver inga nycklar samlas in). Städningen av garage-platserna ska vara avslutad före ovan angivet datum.

Elbilsgruppen kommer att besöka garagen och alla som har städat kommer att återfå sin deposition i form av avdrag vid kommande kvartalsinbetalning. Under projektets gång kommer uppdaterad information att läggas upp på föreningens hemsida varje fredag. Denna information går ut till resp. fastighetsägare i brevlådan, per mail och på hemsidan.

Om du är nyinflyttad eller aldrig får email från samfälligheten, beror det sannolikt på att du inte anmält din emailadress eller att din email inte fungerar längre. Var god och gå in på https://karleksorten.org/kontakt och ange ditt namn, adress och din emailadress samt (valfritt) ditt telefonnummer så kommer du få viktig information från samfällighetens styrelse i fortsättningen.

2023-11-07: Många har säkert noterat att det är mörkt i delar av vårt område. Det beror på en kortslutning i den funktion som försörjer stolpar med el och hanterar manövreringen av garagens utebelysning. Elektriker kontaktad för åtgärd.

2023-11-02: Projektet för byggandet av ett system för laddning av eldrivna fordon i garagen har tagit längre tid än vad ursprungsplanen angav av olika anledningar. Det har varit svårt att se till så att kapaciteten är tillräcklig i alla garage. Bland annat måste en del ny förläggning av kabel göras mellan garagen vilket innebär grävning. Vi hoppas snart kunna bestämma i vilket garage första installationen av infrastrukturen ska ske – troligen i slutet av november. Vi meddelar i god tid för nyttjarna av respektive garage när det ska vara tömt 2 m från bakre vägg. Tills dess kan garagen användas som vanligt.

2023-09-22: Det är ännu inte bestämt när installationen av ny elinfrastruktur kan påbörjas. Så fort vi får reda på det, kommer styrelsen informera alla fastighetsägare om när man senast måste ha tömt sitt garage 2 m från bakre vägg. Alla som gjort det innan installationen inleds, får tillbaka depositionen i form av tillgodohavande vid kommande debitering av samfällighetsavgiften.

2023-09-01: Städdagen äger rum söndagen den 10 september med start kl. 10. Lista på uppgifter att göra kommer att postas i brevlådorna och mejlas. Den 3 september kl. 16 kommer rundvandring ske med deltagande av styrelsen och zonansvariga. För korvgrillningen ansvarar denna höst zon 5 och 6.

2023-08-23: Alla fastighetsägare ombeds att se om det finns eventuella fuktskador i det garage man disponerar så snart som möjligt eller runt städdagen med fotodokumentation. Bilderna skickas till kontakt@karleksorten.org. Syftet är att få en uppfattning om status inför installation av kablage mm. för elbilsladdning för att åtgärder i form av exempelvis utbyte av reglar och tätning av garagetak bör ske.

2023-08-22: Den 10 september är det städdag. Kallelse delas ut i brevlådorna med lista på åtgärder. Den 3 september är det rundvandring med deltagande av zonansvariga för att inventera vad som behövs åtgärdas på städdagen. Korvgrillningen ska denna gång skötas av zon 5 och 6.

2023-06-19: Juni och Augusti månad är den tid när häckar bör klippas.Klippning förbättrar inte bara häckens tillväxt. Än viktigare är att våra gemensamma gångvägar får bättre framkomlighet och sikt.

2023-06-10: Kallelse till extra stämma för godkännande av debitering av elbilsladdningsavgifter. Tid och plats: Sön den 11 juni kl. 16 på grillplatsen utanför förskolan.

Syftet med mötet är att stämman godkänner att styrelsen enligt debiteringslängden kan debitera de fastighetsägare som genom bekräftad förbindelse beställt laddboxar inklusive driftsättning samt övriga fastighetsägare för material och installation av laddinfrastrukturen.

Tid och plats: Sön den 11 juni kl. 16 på grillplatsen utanför förskolan.

Syftet med mötet är att stämman godkänner att styrelsen enligt debiteringslängden kan debitera de fastighetsägare som genom bekräftad förbindelse beställt laddboxar inklusive driftsättning samt övriga fastighetsägare för material och installation av laddinfrastrukturen.

2023-04-26: Torsdagen den 27 april kommer asfalteringsarbeten att inledas med s.k. fräsning i en del av vår samfällighet. De ytor som är aktuella är gångvägen längs Sandviksv. 132 - 146, tvärvägen mellan Sandviksv.190 och Sandviksv.132 samt runt båda sopkasunerna vid Sandviksvägen.

Upptag/sopning av grus och sand kommer att ske 26 april.

2023-04-24: Styrelsen vill framföra att alla ni som ställde upp på vårens städdag får tacka er själva för att ni gjorde samfälligheten Kärleksörten ännu trivsammare genom att sopa, kratta, klippa ned skymmande och störande växtlighet, måla, snickra, byta lampor, ta bort klotter, plocka skräp och göra våra gemensamma grönytor och lekplatser lite finare. Tack också till korvgrillarna i zon 1 och 3 som skötte det galant.

2023-04-11: I den igår utdelade avin för inbetalning av samfällighetsavgiften står det i huvudet att inbetalning ska göras 2023-04-10. Rätt datum är enligt fastställd debiteringslängd 2023-04-30 vilket anges längst ned på avin.

2023-04-08: Garagen bör inte användas annat än till parkering av fordon och inte till att förvara värdefulla saker. Bilar med stöldbegärliga katalysatorer kan möjligen förses med skydd som monteras under bilen för att förhindra stöld. Ett stort antal förslag till förstärkt inbrottsskydd för portarna har provats genom åren utan större framgång. Eventuella nya förslag till att försvåra inbrott i garagen måste inkomma i form av motioner till styrelsen inför kommande årsmöte senast 31/12 innevarande år.

2023-04-07: Se till att förvara cyklar fastlåsta på säker plats då säsongen för ökad risk för att bli utsatt för cykeltjuvar nu har inletts.

2023-04-06: Sopning av sand och grus kommer att ske under vecka 17. Bra om alla fastighetsägare innan dess sopar ut grus från garagen samt från häckar och murar till mitten av gångvägarna i området.

2023-02-27: Vårens städdag kommer att äga rum söndagen den 23 april. Zon 1 och 3 står på tur att med gemensamma krafter ta hand om korvgrillningen. Styrelsen ordnar med grill, grillkol, korv och tillbehör.

2023-02-12: Samfällighetens årsmöte äger rum torsdagen den 9 mars kl. 19 i Folkets Hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby.

2023-01-08: Dags för alla fastighetsägare att före 22 januari läsa av vattenmätaren som är placerad nära varmvattenberedaren. Det avlästa värdet skall sedan meddelas zonansvarig som i sin tur lämnar en ifylld lista för zonen till kassören som bor på Sandviksvägen 244. Du kan förvänta dig att zonansvarig knackar/ringer på för att få mätvärdet. Om inte kan du lägga en lapp med det avlästa värdet i zonansvarigs brevlåda. Vem som är zonansvarig framgår av hemsidan och är den person som bland annat innehar en nyckell till trädgårdsförrådet. På avin som ska betalas sista april är vattenavgiften justerad efter det i januari avlästa mätvärdet. Om inget värde meddelas kommer vattenförbrukning beräknas efter ett schablonvärde. Om din mätare inte verkar fungera korrekt, var god meddela detta snarast via hemsidans kontaktfunktion.

2022-12-07: Extrastämman 7 dec godkände elbilsgruppens förslag till att införa infrastruktur för elbilsladdning i garagen. Av de 85 representrerade fastigheterna, varav 14 via fullmakt, röstade 83 ja och två lade ned sina röster. Längre fram i början på 2023 kommer förfrågan gå ut till alla fastigheter om vilka som vill betala för en laddbox som kommer att tillhöra samfälligheten men likt garagen får disponeras av de som betalt för en laddbox.

2022-11-23: Viktigt att så många som möjligt kommer på den extra stämman (föreningsmötet) den 7 december k. 19 i Folkets Hus, Riddersviksv. 159. Se utdelad kallelse och email.

2022-11-21: Samfällighetens styrelse beklagar verkligen att vår entrprenör Tingvalla inte har skött snöröjningen i vårt område som vi hade önskat. Orsaken är den onormalt stora mängd snö som fallit på kort tid som gjort att de inte hunnit med sitt uppdrag.

2022-09-03: Höstens städdag i vår samfällighet inträffar söndagen den 18 september! Se email och inom kort kallelse i brevlådan.

2022-09-02: VATTENAVSTÄNGNING I KÄRLEKSÖRTENS SAMFÄLLIGHET TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER MELLAN KLOCKAN 09.00-11.00.

Under denna tid kommer vattnet att stängas av pga underhållsarbete i en fastighet. Vattnet kan komma att släppas på före 11.00. Se till att inga kranar är öppna när ni lämnar bostaden.

2022-07-10: Målning av parkeringsrutorna kommer att ske under två dagar nämligen måndagen 18/7 och tisdagen 19/7. Information om var man inte ska parkera dessa två dagar kommer att finnas på utställda bockar och även delas ut i brevlådorna. Alla ombeds hjälpa till genom att inte ställa bilen på de ytor som markerats för målning.

2022-06-14: OBS! Sommarjobbare har engagerats - inga fler sökande behövs. I vår samfällighet finns det enklare målningsarbeten att göra under sommaren som är lämpligt för skollediga ungdomar som bor i Kärleksörten. Om Du är intresserad kan du skicka en anmälan via Kontakt-funktionen på hemsidan där du meddelar namn och telefonnummer. Sen kontaktar vi dig för att komma överens om datum och omfattning - sannolikt start i juli och cirka 80 timmar.

2022-05-31: Från och med i morgon 1 juni kan vi alla se på Sappa Play dvs. att på mobil eller dator streama alla kanaler i vårt basutbud. Se handledning under flik Dokument/Sappa.

2022-04-19: Avbrott I internet. Switch trasig som påverkar oss. Ska vara åtgärdat ca. 10.15 idag.

2022-04-01: Besiktning av föreningens fem lekplatser har skett under året. För mer information - läs under Aktuellt.

2022-03-17: Vårens städdag i vår samfällighet 2022 är bestämd att äga rum den 24 april med början kl. 10, då alla vi boende i området hjälps åt att göra vårt område lite snyggare och trivsammare. Styrelsen fixar grillad korv till alla kl.13 på lekplatsen med pingisbordet.

2022-03-12: Årsmöte i samfälligheten Kärleksörten äger rum den 28 mars 2022 kl.19 i Folkets hus, Riddersviksvägen 159, Hässelby. Kallelse postas fysiskt i alla boendes brevlådor och kommer även att finnas i digital form på vår hemsida under flik Dokument. Om du är intresserad av göra en insats i samfälligheten genom deltagande i styrelsen, är du välkommen att höra av dig till valnämndens ordförande Stefan Cedermark, Albert Landbergs gränd 46. Valnämnden utgörs av alla de 12 zonansvariga vars uppgift bland annat är att till årsmötet föreslå nya styrelsemedlemmar som ersättning för de som avgår. Lista på zonansvariga finns under flik Styrelse, zonansvariga.

2022-02-25: Soptunna vid Loviselundsvägen är just nu obrukbar pga trasiga vajrar mm.
Löfhagen reparerar just nu.

2022-01-26 kl.13.30. Vattnet avstängt tillfälligt av Stockholm Vatten. Kommer tillbaka ca. 14.00.

2022-01-15: Glöm inte att läsa av vattenmätaren och meddela till den som är kontaktperson för din zon.

2021-12-24: Förändring i utbudet från Sappa som är vår tv-leverantör: Den 27/12 upphör Paramount och MTV. Samtidigt tillkommer en ny kanal i form av ATG Live.

2021-11-02: Om en lampa i en belysningsstolpe har slocknat i närheten av dig, är det dags att tillsammans med ett par andra personer själva göra en insats. Ingen annan har i uppdrag att göra det åt oss. Alla zoner i området ska byta ut trasiga lampor i sin zon. Vi ska göra det på städdagarna men lampor tenderar att gå sönder året runt. Det är inte svårt: Skaffa förrådsnyckel hos någon zonansvarig eller styrelsemedlem och hämta ut specialstegen ur förrådet (den med en vinkel upptill) samt ledlampa som finns i en uppmärkt låda. Två personer håller i stegen eftersom det svajar en del och en klättrar upp med en 4 mm insexnyckel. Lossa på skruven på manschetten ett par mm, tryck uppåt och vrid till vänster så lossnar den ur sin bajonettfattning. Sänk ned plastglaset som ibland kan kärva en del så att man måste bulta lite på glaset. Sen kan lampan nås och bytas ut. Omvänt förfarande för återmontering. Lycka till.

2021-10-26: Det kommer allt fler förfrågningar om laddningsmöjligheter för elbilar. Ett problem är att strömmen till området måste vara tillräcklig för att täcka behovet för uppvärmning och hushållsel förutom laddning av elbilar. Vi vet ännu inte, men det kan komma att behövas en kraftigare anslutning till Ellevio för att få mer ström till samfälligheten. Ett generellt problem är att Stockholm har brist på ström.Vi har haft elbilsladdningsfrågan uppe till diskussion i omgångar och särskilt på årsmötet 2018. Någon plan finns inte för närvarande att sätta upp laddstolpar. Frågan måste utredas mer bland annat med avseende på effektbehov och totalkostnad att dra elledningar, sätta upp laddstolpar mm. Det är inte tillåtet att använda samfällighetens el till laddning av elbil.

Frågan tas upp för diskussion och ev. beslut på nästa årsmöte i mars 2022. Motioner i ärendet kan skickas/lämnas till styrelsen senast 31/12 -21.

Vi har haft en arbetsgrupp som tagit fram en rapport i frågan och som undersökt hur ett annat radhusområde gjorde. Se information från tidigare arbete i frågan på vår hemsida under dokument/Elbilsladdning Parkering-garage- elbilsladdning (karleksorten.org)

2021-10-18: Med anledning av att hushåll blivit kontaktade av ett företag om avloppsfilmning och ev. nödvändig spolning på samfällighetens bekostnad, vill styrelsen gå ut med en varning och meddela att Kärleksörtens samfällighet INTE har beställt något sådant arbete. Det är dock fullt tillåtet att låta göra detta på egen bekostnad. Vi hade i våras en kontakt med en firma om ett uppdrag att filma avloppen för att göra en bedömning av status och eventuell spolning eftersom det nu har gått tolv år sedan vi senast gjorde en spolning. Detta har dock skjutits på framtiden bland annat beroende på att det för närvarande inte finns något problem rapporterat eller någon annan indikation om behov av spolning.

2021-10-18: För att i samband med grävning/nedslag av jordankare etc. inte oavsiktliga avbrott ska uppstå i vårt fibernät och därmed bortfall av tv och internetanslutning, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Spade bör användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-10-02: De hushåll på Sandviksvägen 176-182 respektive 132-146 som haft extra kostnader på grund av internetavbrottet 1-24 aug kan få ersättning enligt inskickad fakturakopia för den berörda perioden. För verifiering ska även kopia på tidigare faktura biläggas avseende datakonsumtion för liknande omfattning och tidsperiod för distansarbete i hemmet. Denna ansökan om ersättning ska ha inkommit till styrelsen senast 31/10 -21 genom att postas i kassörens brevlåda Sandviksvägen 244.

2021-09-19: Höstens städdag då alla boende ska vara med och göra vårt område finare och trivsammare att bo i. Vi har valt ett tidigare datum för att målning ska kunna göras exempelvis av staket bland annat vid hörnet Loviselundsvägen/Sandviksvägen den s.k. Hästhagen. Vi plockar skräp, justerar kantstenar som lossnat, klipper buskar som hänger ut över gångar och buskar som skymmer sikten t.ex. vid utfarterna. Klockan 13 serveras grillad korv vid lekplatsen utanför dagis.

2021-09-05: Rundvandring i området för att inventera vad som behöver göras på höstens städdag i samfälligheten. Alla zonansvariga är kallade att delta tillsammans med delar av styrelsen.

2021-09-02: Besiktning av alla lekplatser i samfälligheten genomförd. Besiktningsprotokoll mm. finns under Dokument längst ned på första sidan. En del påpekade brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

2021-08-24: Fiberskadan lagad och internet och tv fungerar igen för de 12 hushållen som drabbades av avbrottet.

2021-08-01: Avbrott i fibernätet just nu 17.30. Felsökning pågår. Medför avbrott för tv och internet tills vidare. Uppdatering 2 aug 12.30: felet ser ut att beröra 11 hushåll längs Sandviksvägen. Troligen ett fiberbrott mellan nätverksrummet med fiberswitchar i samfälligheten och drabbade hushåll. Felsökning exakt var fiberbrottet inträffat i vårt eget fibernät har lagts ut som uppdrag till underleverantör. Uppdatering 4 aug 10.00: Underleverantör till Stockholms Stadsnät ska påbörja arbetet med att lokalisera och laga fibern imorgon 5 aug. Uppdatering 5 aug: En första analys idag på fm. ledde till att ett mer omfattande arbete under en hel dag vid ett senare tillfälle måste göras. Pga. semestertider hos underleverantören, kan arbetet inte fortsätta förrän ons 11 aug. Uppdatering 11 aug 17.00: Felet kvarstår alltjämt. Uppdatering 14 aug 14.00: Företaget som skulle laga felet dök aldrig upp och hörde heller inte av sig.Vi försöker nu få tag på ett annat fiberteknikföretag som kan hjälpa oss. Återkommer här så snart vi vet hur det går. Uppdatering 16 aug 10.00: Företaget som byggde vårt fibernät 2013 har tillfrågats. De kan ta sig an uppgiften att åtgärda felet i v.34 som inleds med 23 aug. Om möjligt kan de hinna till oss på ons 18 aug e.m. Avbrottet har visat sig beröra 12 hus: S.176-182, S, 132-146. Uppdatering 18 aug 11.00: Bekräftat att Centralradioservice kommer mån 23 aug kl. 9.00 för att försöka hitta och lösa problemet. Uppdatering 23 aug 10.00: Centralradioservice hittar fiberbrottet efter 1 timmes arbete. En fiberkabel visar sig ha blivit skadad vid anläggning av staket. Uppdatering 24 aug 16.00: Fiberskadan lagad och nätet i full drift för de 12 hushållen som saknat internet. För att inte detta ska upprepas, är det en god idé att studera fiberkartan (se karleksorten.org under Dokument) som visar var kablarna går. Ska man gräva bör spade användas innan man slår ner jordankare eller dylikt. Om man gräver med spade där fibern är förlagd, kommer man att stöta på ett plastnät som ligger ovanpå fiberröret på ca. 25-30 cm djup och som indikerar att man inte ska gräva där varvid skada kan undvikas.

2021-07-21 Målning av stora delar av garagebeståndet i samfälligheten kommer att utföras under resten av juli och i augusti av 1-2 skolungdomar under ledning av medlemmar ur styrelsen. Normalt ska målning göras av de boende under städdagar, men av olika skäl bl.a. vädret har det inte skett och då vi har ett ansvar att underhålla gemensamma anläggningar har styrelsen ansett det nödvändigt att ovan nämnda målningsarbete nu görs.

2021-06-23 Se upp för fräcka tjuvar! En cykel blev stulen nyligen från ett hus på Sandviksvägen.

2021-06-02 Byte av elmätare. Ellevio, vår elnätsleverantör, är i färd med att löpande byta ut alla elmätare i samfällighetens elskåp, vilket medför kortare elavbrott på ca 15 min - se www.ellevio.se. Möjlighet finns att få ett SMS som förvarning innan elavbrott sker under bytet av elmätare. För att möjliggöra detta, måste var och en gå in på Ellevios hemsida www.ellevio.se/sms och ange sitt mobilnummer.

2021-05-01 Det är viktigt att vårda och ansa sina häckar, träd och buskar så att inte grannar störs eller framkomligheten i gångar försvåras. I många fall finns det även växtlighet på samfällighetens mark som nyttjas av fastigheterna exempelvis för insynsskydd. Är man mån om att bevara till exempel en häck för insynsskydd, bör man ansa den till lämplig bredd och höjd, så att den exempelvis inte inkräktar på gångvägar. I annat fall har samfälligheten rätt att åtgärda den egna marken, naturligtvis efter samråd med berörd fastighetsägare.

2021-04-25 Tack alla ni som ställde upp på vårens städdag för att göra vår samfällighet ännu trivsammare genom att städa, plocka skräp och göra våra gemensamma grönytor och anläggningar som garage och lekplatser lite finare. Visst måleriarbete återstår - se kallelsen till städdagen - som kan göras så snart det blir lite varmar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.