Inloggning till Forum
Intressanta webblänkar

Välkommen till Kärleksörtens webbplats.

Hemsidan uppdaterad 2020-05-30

Maj 2020: Ett stort antal garageinbrott har inträffat i samfälligheten de senaste veckorna. Det är svårt och dyrt att göra garagen helt inbrottssäkra. Av den anledningen bör man endast förvara ordentligt låsta, helst fastlåsta och eventuellt larmade fordon som MC, mopeder och cyklar i garagen. Garagen kan mer eller mindre betraktas som väderskydd, varför övrigt lösöre av värde, möjligen undantaget fastlåsta vinter-/sommarhjul, inte bör förvaras där.

För att försvåra inbrott bör alla boende justera sina garageportar enligt nedanstående tips. Se gärna under Forum i tråden "Garageport svår att låsa" och lägg till text om du har fler tips.

Garageportsproblem: Om det inte går att stänga och låsa garageporten ordentligt så att man kan rycka upp den trots att den är "stängd", kan följande göras:

1. För att porten ska låsas ordentligt, måste låskolvarna i vit nylon/plast som utgör själva låsmekanismen greppa tag i låshålen längst ned till vänster och höger. Om detta inte sker är låshålen troligen vridna inåt garaget efter lång tid av användning. Detta fixas genom att man vrider ut dessa till ursprungligt läge med hjälp av en kraftig skruvmejsel. Man bör också smörja låskolvarna med silikon eller vaselin.

2. Om porten inte sluter tätt mot karmen utan lämnar en glipa på ena eller andra sidan så att brytverktyg för inbrott kan införas, kan detta justeras:
Karmen är ställbar genom att lossa på de två nedersta bultarna med förlängd hylsnyckel 10 mm och flytta ut karmen mot mitten närmare porten. Detta försvårar inbrott betydligt.

3.Om ytterligare justering behövs: När garageporten är uppfälld finns möjligheten att justera längden på vänster och/eller höger stag vilka utgår från låsvredet. Detta kan enkelt göras med en hylsnyckel (10mm). Man lossar på skruven och justerar längden, dra åt skruven igen.

In English: To make burglary in garage more difficult, all residents should adjust their garage doors according to the following tips. There are some steps you can do when locking/closing garage doors is not working properly:

1. The locking holes in the bottom left and right are twisted inwards of the garage after a long period of use so that the locking pistons do not grasp the locking holes. This can be fixed by turning the locking holes out using a powerful screwdriver. Lubricate the pistons and all moving divides with silicone or vaseline.

2. To make burglary difficult considerably: If the door does not close tightly to the frame but leaves a gap on one side or the other so that break-in tools for burglary can be inserted, this can be remedied. This is done by loosening the two bottom bolts on the frame with an extended 10 mm socket wrench and moving the frame out towards the center closer to the door so that the gap disappears.

3.If further adjustment is needed: When the garage door is folded up, there is the possibility to adjust the length of the left and/or right brace sits which are based on the locking knob. This can be easily done with a socket wrench (10mm). Loosen the screw and adjust the length, tighten the screw again.

Inbrotten fortsätter. Natten till idag 13 maj: inbrott och stöld vid Sandviksvägen igen. Stulen motorsåg återfanns i den blå sandningslådan intill busshållplatsen vid Albert Landbergs gränd.

Varning igen! Inbrott har ägt rum i garagelänga 7 och 8 längs Sandviksvägen natten till 8 maj och natten till 9 maj.

Varning! Ett inbrott skedde den 2 maj i ett garage vid Albert Landbergs gränd.

Kärleksörtens webbplats är tänkt att vara en lättillgänglig informations- och kommunikationskanal för föreningens medlemmar. Varje medlem i samfälligheten bör ha en registrerad epostadress för att få nyhetsbrev och för att kunna logga in för att använda samfällighetens Forum, vilket görs med epostadress som användar-id. Vid första inloggningen eller om du glömt lösenordet, väljs "Kan du inte logga in". Följ sen anvisningen för att välja lösenord. Registrering av epostadress kan göras via "Kontakta oss" på Startsidan. Om du fick en kallelse via epost till städdagen våren 2020 har du redan en fungerande e-postadress registrerad.

Att registrera ett mobiltelefonnummer via "Kontakta oss" är också bra för att kunna få viktiga meddelande via SMS t.ex. om planerat strömavbrott, störning i samfällighetens vattenförsörjning etc.

Genom att välja "Kontakta oss" på Startsidan ber vi Dig därför meddela en epostadress, ett mobilnummer samt din gatuadress i meddelandefältet till webbadministratören.

The most basic information on this website is translated into English.

This website is intended to be an easily accessible information and communication channel for the members of our joint ownership association "Samfälligheten Kärleksörten". Each property should have a registered email address, which gives you possibility to get newletters and to log in for acces to Forum.

Also each property ought to have a registered mobile phone number for receiving important SMS to get urgent messages for example on planned outage, loss of fresh water etc. Via "Kontakta oss" on Start page, we ask you to send your email address, your cell phone number and street address in the message field to the web admin.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.